Casino Software Information

Check out our screenshots and familiarise yourself with the casino software before you download it. A great way to preview the gaming software before you download or create an account.

Regional Casino Links for Jackpot City Casino

Find Your Region / Language to Play at Jackpot City

The casino software is available in a wide range of currencies and supports various languages and regions, below is a list as of June 2012 of supported languages and regions, it is of course subject to change so you’ll need to visit the website to see if you’re eligible to play at Jackpot City.

•JackpotCity Casino – http://www.jackpotcitycasino.com/?s=aff81546
•JackpotCity Casino UK – http://www.jackpotcitycasino.com/uk/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Australian – http://www.jackpotcitycasino.com/au/?s=aff81546
•JackpotCity Casino New Zealand – http://www.jackpotcitycasino.com/nz/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Canada – http://www.jackpotcitycasino.com/ca/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Danish – http://www.jackpotcitycasino.com/da/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Norwegian – http://www.jackpotcitycasino.com/no/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Swedish – http://www.jackpotcitycasino.com/sv/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Portuguese – http://www.jackpotcitycasino.com/pt/?s=aff81546
•JackpotCity Casino German – http://www.jackpotcitycasino.com/de/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Italian – http://www.redirectorsworld.com/re/default.aspx?SiteID=1&s=aff81546
•Jackpotcity Casino Spanish – http://www.jackpotcitycasino.com/es/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Dutch – http://www.jackpotcitycasino.com/nl/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Russian – http://www.jackpotcitycasino.com/ru/?s=aff81546
•Jackpotcity Casino Poland – http://www.jackpotcitycasino.com/pl/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Greek – http://www.jackpotcitycasino.com/el/?s=aff81546
•JackpotCity Casino French – http://www.jackpotcitycasino.com/fr/?s=aff81546
•Jackpotcity Casino Japanese – http://www.jackpotcitycasino.com/ja/?s=aff81546
•JackpotCity Casino Turkey – http://www.jackpotcitycasino.com/tr/?s=aff81546

Jackpot City Casino Logo

Preview van Jackpot City Casino Verenigd Koninkrijk Software – Games Bekijk Interface

Jackpot City Software

Jackpot City Software

De casino software wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken interface. De spellen zijn onderverdeeld in een makkelijk te weg te vinden en de navigatie is ideaal voor degenen die weten wat ze willen als het gaat om speelautomaten en casino tafelspelen. Wanneer u op internet en klik op een naam van spel, de kolom naar beneden de rechterkant geeft u een korte preview en een paar woorden over dat spel, evenals een “jackpot thermometer” om een idee te geven van hoe warm het spel is. Klik hier om de software te downloaden naar uw computer.

Laten we eens een kijkje nemen via de linkerkant navigatie;

Nieuwe games: Deze pagina toont de meest recent toegevoegde games, dit omvat zowel de gokautomaten en tafelspelen. Het is een geweldige manier in te halen op wat er werd toegevoegd sinds uw laatste bezoek het casino. Aangepast spellen worden ook vaak in deze rubriek.

Favorieten: Games speel je de meest of ervoor kiezen om toe te voegen aan favorieten zijn hier te vinden. Het is een tijd besparen wanneer u liever spelen de spellen die je echt leuk is dan te klikken door de menu’s om ze te vinden.

Progressieve Jackpots: Deze kunnen alleen worden afgespeeld voor echt geld, omdat ze zijn voorzien van royale jackpots en het zou niet eerlijk om gratis spelers toe te voegen aan de jackpot in deze zijn. De aard van de games met progressieve jackpots zijn tafelspelen, gokautomaten en video poker.

Slots: Dit is het grootste gedeelte in de software. Er is een enorme hoeveelheid van speelautomaten in de casino software en het aanbod groeit semi-maandelijks. Ze worden gescheiden in de Video Slots, die vervolgens wordt georganiseerd door het aantal winlijnen het spel heeft. Er is ook een reel slots sectie die een klein bereik van 1-5 line games heeft. Een MegaSpin sectie, waar je meerdere reel slots te spelen op een scherm en een fruit machines afdeling met traditionele fruit machines beschikbaar om te spelen.

Tabellen: De casino tafelspelen gedeelte is waar vind je de Blackjack tafels, Roulette Wheels, Poker Spelen (waaronder Texas Hold ’em), baccarat spelen en nog veel meer.

Video Poker: Dit gedeelte beschikt over een grote verscheidenheid aan video poker, gescheiden naar Standard, Level-up Poker, Power Pokers en Reel Play Poker.

Unique Games: Dit gedeelte is grotendeels opgebouwd uit kraskaart type games. Het heeft ook Keno en een Wheel of Riches kunt u inzetten op en win een veelvoud van uw inzet.

Multi-Player: Hier is waar je andere spelers in tabel en slots games mee in een unieke omgeving van het spel. U maakt een weergavenaam voor het en kan zelfs een avatar.

Toernooien: Dit gebied is waar je kunt Blackjack of slots te spelen in een toernooi stijl van spelen. Deze vinden plaats op bepaalde tijden, hebben beloningen en je speelt tegen andere casino bezoekers. Soms zijn ze vrij en een andere keer hebben ze entreegelden. Ze bieden ook extra speeltijd voor een vergoeding om de kans op het winnen van het toernooi te verhogen – in ieder geval als het gaat om de slots games dit waar is.

De casino software wordt gebruikt door Jackpot City VK heeft een van de meest uiteenlopende games die we ooit hebben gezien. Ongeacht uw smaak in het gokken, er is waarschijnlijk iets wat je zult genieten van het spelen thuis zijn. Iedereen die houdt van slot machines hebben al hun smaak voorzien van gratis spins en bonusmateriaal, en recht naar boven haspel stijl spelen. Klik hier om de software te downloaden.

Click here to download your free slot machine software.

Casino Software Previews – Main Interface

Preview of Jackpot City UK Casino Software – Games View Interface

Jackpot City Screenshot - Preview of Casino Software

Jackpot City Screenshot – Preview of Casino Software (Games View)

The casino software comes with an easy to use interface. The games are categorised in an easy to find way and the navigation is great for those who know what they like when it comes to slot machines and casino table games. When you browse and click on any game name, the column down the right hand side gives you a brief preview and a few words about that game as well as a “jackpot thermometer” to give you an idea of how hot the game is. Click here to download the software to your computer.

Let’s take a look through the left hand side navigation;

New Games: This pages shows the most recently added games, this includes both slots and table games. It’s a great way to catch up on what’s been added since you last visited the casino. Updated games are also often placed in this section.

Favourites: Games you play the most or choose to add to favourites are found here. It’s a time saver when you want to play the games you really like rather than clicking through the menus to find them.

Progressive Jackpots: These can be played only for real money because they feature generous jackpots and it would not be fair to have free players add to the jackpot in these. The types of games with progressive jackpots are table games, slot machines and video poker.

Slots: This is the largest section in the software. There is a huge amount of slot machines available in the casino software and the range grows semi-monthly. They are seperated into Video Slots, which is then arranged by how many paylines the game has. There’s also a reel slots section which has a small range of 1-5 line games. A megaspin section where you play multiple reel slots on one screen and a fruit machines section with traditional fruit machines available to play.

Tables: The casino table games section is where you’ll find the Blackjack Tables, Roulette Wheels, Poker Games (including Texas Hold ’em), Baccarat Games and more.

Video Pokers: This section features a wide variety of video pokers, seperated into Standard, Level-up Pokers, Power Pokers and Reel Play Poker.

Unique Games: This section is mostly made up of scratch card type games. It also has Keno and a Wheel of Riches you can place bets on and win multiples of your bet.

Multi-Player: Here is where you can join other real players in table and slots games in a unique environment of play. You create a display name for it and can even have an avatar.

Tournaments: This area is where you can play Blackjack or Slots in a tournament style of play. They take place at certain times, have set rewards and you play against other casino visitors. Sometimes they are free and other times they have entrance fees. They also offer extra play time for a fee to increase your chance of winning the tournament – at least when it comes to the slots games this is true.

The casino software used by Jackpot City UK has one of the widest variety of games we’ve ever seen. Regardless of your tastes in gambling, there’s likely to be something you’ll enjoy playing at home. Anyone who loves slot machines will have all of their tastes covered by free spins and bonus features, as well as straight up reel style games. Click here to download the software.

Click here to download your free slot machine software.

Horse Racing Odds

Archives

Recommended Sites